INSPIRUJÍCÍ HISTORIE

Dřívější výrobní areál Pragovky se datuje zpět do začátku dvacátého století k založení Pražské továrny na automobily a legendární značky Praga. Po první světové válce se továrna stala součástí holding ČKD, největšího průmyslového výrobce v tomto období, operující až do roku 1989. E Factory byla již tehdy centrální jednotkou sloužící jako administrativní budova pro celý továrenský areál.

1907

Vznik „Pražské továrny na automobily spol. s r.o.“ zaměstnávající 30 dělníků. Tehdy byl tuzemský
automobilismus teprve v začátcích, v celé Praze by se počet automobilů spočítal na prstech obou rukou. O
dva roky později, v roce 1909, vznikla značka automobilů Praga, z latinského výrazu města Prahy, aby byl
název mezinárodní.

1911 - 1927

V průběhu I. sv. války zásobovala automobilka svými vozidly rakousko-uherskou armádu a díky tomu se
kapacita výroby v těchto letech zvyšovala. Po válce se Pragovce podařilo přejít rychle na civilní výrobu a
předběhnout konkurenci. Automobilka uvedla na trh nové typy osobních automobilů, které udržely její
pozici jako vedoucí automobilky. Jedním z nejznámějších vozů je například typ Praga Baby, který si získal
ve své době pověst nejhezčího vozu v celé Evropě.

1930 - 1939

Stává se největší automobilkou v Československu s provozem značek Praga, Škoda a Tatra, známá pod
slavnou zkratkou ČKD. Pracovalo tady přes 3500 dělníků. V letech 1931–1933 podle projektu Josefa
Kalouse byla postavena E Factory působící jako ústřední skladiště Ministerstva pošt a telegrafů.

1940 - 1949

Postupně rozšiřovala postupně svůj výrobní program o nákladní a terénní automobily, motocykly, pásové
traktory, dělostřelecké tahače, tanky, letadla, motory a převodovky. Spojenecký nálet 25.3.1945 zničil
prakticky celý závod. Obnovené budovy byly využívány podnikem ČKD Sokolov, který se později rozdělil na
lokomotivu a kompresory. Po druhé světové válce byl vysočanský areál na krátkou dobu uveden pod
správu pošt.

1950 - 2004

E Factory připadla po válce areálu firmy Praga, který budovu zvýšil o další podlaží rámové konstrukce,
sloužila jako kontrolní hala pro výrobu součástek. Budova se dochovala autenticky a od roku 2003 je
památkově chráněna.

2009 - současnost

Nyní se tato oblast mění na moderní, dynamickou čtvrť inspirovanou svým industriálním dědictvím. Bývalá
tovární hala se proměnila na centrum umění, designu a business profesionálů z různých oblastí, pořádající
komerční akce, výstavy, koncerty a další kulturní aktivity.