INSPIRUJÍCÍ HISTORIE

Dřívější výrobní areál Pragovky se datuje zpět do začátku dvacátého století k založení Pražské továrny na automobily a legendární značky Praga. Po první světové válce se továrna stala součástí holding ČKD, největšího průmyslového výrobce v tomto období, operující až do roku 1989. E Factory byla již tehdy centrální jednotkou sloužící jako administrativní budova pro celý továrenský areál.

1907

Vznik „Pražské továrny na automobily spol. s r.o.“ zaměstnávající 30 dělníků. Tehdy byl tuzemský
automobilismus teprve v začátcích, v celé Praze by se počet automobilů spočítal na prstech obou rukou. O
dva roky později, v roce 1909, vznikla značka automobilů Praga, z latinského výrazu města Prahy, aby byl
název mezinárodní.

1911 - 1927

V průběhu I. sv. války zásobovala automobilka svými vozidly rakousko-uherskou armádu a díky tomu se
kapacita výroby v těchto letech zvyšovala. Po válce se Pragovce podařilo přejít rychle na civilní výrobu a
předběhnout konkurenci. Automobilka uvedla na trh nové typy osobních automobilů, které udržely její pozici jako vedoucí automobilky. Jedním z nejznámějších vozů je například typ Praga Piccolo, který si na výstavě v Ženevě vysloužil titul „nejhezčí vůz výstavy“.

1930 - 1939

Po I. Sv. válce se pod slavnou zkratkou ČKD stává Praga největší automobilkou v Československu s provozem značek Praga, Škoda a Tatra. Pracovalo tady přes 3500 dělníků. V letech 1931–1933 podle projektu Josefa Kalouse byla postavena E Factory, která působila jako ústřední skladiště Ministerstva pošt a telegrafů.

1940 - 1949

ČKD postupně rozšiřovala svůj výrobní program o nákladní a terénní automobily, motocykly, pásové traktory, dělostřelecké tahače, tanky, letadla, motory a převodovky. Spojenecký nálet 25.3.1945 zničil prakticky celý závod a výroba se přesunula do současného areálu Pragovka Art District. Obnovené budovy byly využívány podnikem ČKD Sokolov, který se později rozdělil na lokomotivu a kompresory. Současný areál Pragovka Art District byl během války využíván pro výrobu letadel značky Junkers, po válce přešel areál na krátkou dobu pod správu ministerstva pošt, ale nedlouho poté byl ministerstvu areál odebrán.

1950 - 2004

E Factory připadla po válce areálu firmy Praga, který budovu zvýšil o další podlaží rámové konstrukce, které sloužilo jako kontrolní hala pro výrobu součástek. Budova se dochovala autenticky a od roku 2003 je památkově chráněna.

2009 - současnost

Nyní se tato oblast mění na moderní, dynamickou čtvrť inspirovanou svým industriálním dědictvím. Bývalá
tovární hala se proměnila na centrum umění, designu a business profesionálů z různých oblastí, pořádající
komerční akce, výstavy, koncerty a další kulturní aktivity.